Cookie Policy

Politika týkajúca sa súborov cookie – Slovensko

Úvod

Táto politika vysvetľuje, ako toto webové sídlo používa súbory cookie, s cieľom poskytnúť používateľom jasné a relevantné informácie o tom, aké má používateľ možnosti v súvislosti s kontrolou toho, čo sa deje pri jeho návšteve webového sídla. V tejto politike sa používa termín „súbory cookie“, ktorý označuje súbory cookie a podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje zákon (napríklad lokálne zdieľané objekty, bežne nazývané „flash cookies“, webové majáky alebo bugy (chrobáky) vrátane transparentných priehľadných gifov). Zhromaždené informácie sa týkajú údajov, ktoré by mohli umožniť identifikovať používateľov/návštevníkov webu ich spojením a spracovaním s inými údajmi uchovávanými tretími stranami (napríklad IP adresa, doména a registračné čísla počítačov, ktoré používajú osoby pripájajúce sa na webové sídlo). Tieto údaje sa používajú a spracúvajú len na štatistické účely.

Tento dokument je neoddeliteľnou a podstatnou súčasťou politiky ochrany súkromia a informatívneho oznámenia v nej uvedeného, vydanej podľa oddielu 13 talianskeho legislatívneho dekrétu č. 196 z roku 2003 (zákonník o ochrane osobných údajov, taliansky zákon, ktorým sa vykonávajú vyššie uvedené európske smernice) a slovenského zákona č. 122/2013 Zb. a zákona č. 84/2014 Zb. Odporúčame preto, aby ste si tento dokument prečítali.

Uplatniteľné právo

Táto záležitosť je upravená európskou smernicou 2002/58/ES následne zmenenou smernicou 2009/136/ES a vykonanou vnútroštátnymi zákonmi členských štátov Európskej únie, podľa ktorej sa vyžaduje získanie súhlasu pre súbory cookie a podobné technológie.

Čo je súbor cookie

Súbor cookie je malý súbor zvyčajne pozostávajúci z písmen a čísel, ktorý sa stiahne na zariadenie, keď používateľ navštívi webové sídlo. Súbory cookie sú potom poslané späť do pôvodného webového sídla pri každej ďalšej návšteve. Súbory cookie sú užitočné, pretože umožňujú webovému sídlu rozpoznať zariadenie používateľa.

Používanie súborov cookie a podobných technológií je už istý čas bežnou vecou a súbory cookie sú osobitne dôležité pri poskytovaní mnohých online služieb. Používanie takýchto technológií preto nie je zákonom zakázané, ale vyžaduje sa, aby boli ľudia informovaní o súboroch cookie a aby mali možnosť vybrať si, ktoré z nich akceptujú.

Jednotlivé typy súborov cookie

Relačné a trvalé súbory cookie

Platnosť súborov cookie môže uplynúť na konci relácie prehliadača (od otvorenia okna prehliadača používateľom až do opustenia prehliadača) alebo sa môžu uchovávať dlhšie.

 

Relačné súbory cookie – umožňujú webovým sídlam spojiť úkony používateľa počas relácie prehliadača. Môžu byť použité na rôzne účely, napríklad na zapamätanie si, čo si používateľ dal do nákupného košíka pri prezeraní webového sídla. Mohli by sa tiež použiť na bezpečnostné účely, keď používateľ navštívi internetové bankovnctvo, alebo na uľahčenie používania webovej pošty. Platnosť týchto relačných súborov cookie uplynie po skončení relácie prehliadača.

Používanie tzv. relačných súborov cookie (ktoré sa v každom prípade neukladajú natrvalo do počítača používateľa a vymažú sa automaticky hneď po zatvorení prehliadača) je prísne obmedzené na účely prenosu údajov (tvorených náhodnými číslami vytvorenými serverom) identifikujúcich konkrétnu reláciu a potrebných na umožnenie bezpečného  a efektívneho surfovania po webovom sídle. Relačné súbory cookie používané na tomto webovom sídle nepoužívajú žiadne iné počítačové metódy, ktoré by mohli potenciálne ohroziť súkromie webového surfovania používateľov.

 

Trvalé súbory cookie – sa ukladajú na zariadenie používateľov medzi reláciami prehliadača, čo umožňuje zapamätanie preferencií alebo úkonov používateľov na webovom sídle (alebo v niektorých prípadoch na rôznych webových sídlach). Trvalé súbory cookie sa môžu používať na rôzne účely vrátane zapamätania preferencií a volieb používateľov pri používaní webového sídla.

 

Súbory cookie prvej a tretej strany – To, či ide o súbor „prvej“ alebo „tretej“ strany, závisí od webového sídla alebo domény, ktorá umiestňuje súbor cookie. Súbory cookie prvej strany sú v zásade súbory cookie umiestnené webovým sídlom navštíveným používateľom – webové sídlo zobrazené v URL okne: t. j. súbory cookie umiestnené sídlom Prysmiangroup.com. Súbory cookie tretej strany sú súbory cookie, ktoré sú umiestnené doménou inou než doménou navštívenou používateľom: t. j. súbory cookie, ktoré sú umiestnené inými webovými sídlami než sídlom Prysmiangroup.com. Ak používateľ navštívi webové sídlo (napríklad Prysmiangroup.com) a nezávislá spoločnosť umiestni súbory cookie cez sídlo Prysmiangroup.com, pôjde o súbor cookie tretej strany.

Prevádzkovateľ

Skupina Prysmian S.p.A. uvedená v politike ochrany súkromia je prevádzkovateľom svojich vlastných súborov cookie, t. j. súborov cookie prvej strany, a je za ne zodpovedná. Naopak, prevádzkovateľmi súborov cookie tretej strany sú spoločnosti uvedené v tabuľke, ktorá je súčasťou tohto dokumentu.

Súhlas so súbormi cookie

Niektoré súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na správne fungovanie internetu a nevyžadujú si súhlas používateľa, ako napríklad súbory cookie, ktoré zabezpečujú, aby sa obsah stránky načítal rýchlo a efektívne rozdelením prevádzkového zaťaženia medzi viaceré počítače, alebo súbory cookie, ktoré zaisťujú bezpečnosť.

Iné súbory cookie sú ešte vždy primerane potrebné alebo dôležité, ale nie sú nevyhnutné, a preto si vyžadujú súhlas používateľa.

Súhlas používateľa sa získava rôznymi technikami zavedenými na tomto webovom sídle. Jedným mechanizmom je zakliknutie konkrétneho políčka na banneri súborov cookie zdôrazňujúcom používanie súborov cookie a uverejnenom na vstupnej stránke.

Nastavenia prehliadača môžu byť ďalším prostriedkom na odmietnutie alebo poskytnutie súhlasu so súbormi cookie nastavením prehliadača používateľa tak, aby upozornil na prítomnosť súborov cookie, vďaka čomu sa môže používateľ rozhodnúť, či poskytne alebo neposkytne súhlas so súbormi cookie. Je tiež možné automaticky odmietnuť všetky súbory cookie aktivovaním tejto možnosti na prehliadači.

Každý prehliadač obsahuje pokyny na tejto účel.

Odvolanie súhlasu

Svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete kedykoľvek odvolať, hoci odvolanie súhlasu môže mať vplyv na fungovanie webového sídla.

Súbory cookie, ktoré používame

Skupina Prysmian pri prevádzkovaní svojho webového sídla používa súbory cookie s cieľom ponúkať služby, zlepšovať používateľskú skúsenosť a budovať agregovanú štatistiku o údajoch zbieraných z rôznych dôvodov.

Tieto súbory cookie nám umožňujú odlíšiť vás od ostatných používateľov webového sídla, čo nám pomôže poskytnúť vám lepšiu skúsenosť pri prezeraní nášho webového sídla a umožní nám zlepšovať naše webové sídlo.

Súbory cookie, ktoré používame, sú „technické“ a „analytické“ súbory cookie. Umožňujú nám rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a vidieť, ako sa návštevníci pri používaní webového sídla po ňom pohybujú. To nám pomáha zlepšovať spôsob fungovania nášho webového sídla, napríklad zabezpečením toho, aby používatelia ahko našli to, čo hľadajú. V nižšie uvedenej tabuľke si môžete prečítať viac o jednotlivých analytických súboroch cookie, ktoré používame, a o tom, ako ich rozpoznať.

Konkrétnejšie povedané, naše internetové sídlo používa tieto typy súborov cookie, ktoré sú uvedené ďalej v tabuľke:

a. technické: potrebné na navigáciu na webovom sídle a na používanie určitých funkcií (napríklad na navigáciu z jednej stránky na druhú atď.).

b. analytické: na štatistickú analýzu prístupov na webové sídlo. Informácie sa zbierajú na agregovanej báze.

Toto webové sídlo nepoužíva súbory cookie na zacielenie reklamy.

 

Názov

Doména

Typ súboru cookie

Opis

Obdobie uchovávania

SESSd41c95c0ecb065

501fd512764e024c52

prysmiangroup.com

Relačné súbory cookie

Identifikátor relácie.

-

__atuvc

prysmiangroup.com

Súbory cookie tretej strany

Tento súbor cookie je spojený s widgetom sociálneho zdieľania AddThis zabudovaným do webových sídel s cieľom umožniť návštevníkom zdieľať obsah s celým radom platforiem na vytváranie sietí a na zdieľanie. Ukladá aktualizovaný počet zdieľaní stránky.

2 roky

__atuvs

prysmiangroup.com

Relačné súbory cookie

Tento súbor cookie je spojený s widgetom sociálneho zdieľania AddThis bežne zabudovaným do webových sídel s cieľom umožniť návštevníkom zdieľať obsah s celým radom platforiem na vytváranie sietí a na zdieľanie.

2 roky

_ga

prysmiangroup.com

Súbory cookie tretej strany

Názov tohto súboru cookie je spojený s Google Universal Analytics 

2 roky

_gat

prysmiangroup.com

Súbory cookie tretej strany

Názov tohto súboru cookie je spojený s Google Universal Analytics 

2 roky

accept-cookies

prysmiangroup.com

Miestne súbory cookie

Súbor cookie používaný na navigáciu po sídle, ak používateľ súhlasil so súborom cookie

1 rok

di2

.addthis.com

Súbory cookie tretej strany

Tento súbor cookie je spojený so sociálnym zdieľaním AddThis

2 roky

has_js

prysmiangroup.com

Súbory cookie tretej strany

Súbor cookie používaný na navigáciu po sídle s cieľom skontrolovať, či prehliadač podporuje JavaScript

Relácia

loc

.addthis.com

Súbory cookie tretej strany

Tento súbor cookie je spojený so sociálnym zdieľaním AddThis

2 roky

uid

.addthis.com

Súbory cookie tretej strany

Tento súbor cookie je spojený so sociálnym zdieľaním AddThis

2 roky

um

.addthis.com

Súbory cookie tretej strany

Tento súbor cookie je spojený so sociálnym zdieľaním AddThis

2 roky

uvc

.addthis.com

Súbory cookie tretej strany

Tento súbor cookie je spojený so sociálnym zdieľaním AddThis

2 roky

vc

.addthis.com

Súbory cookie tretej strany

Tento súbor cookie je spojený so sociálnym zdieľaním AddThis

2 roky

 

Niekoľko používaných súborov cookie sú súbory cookie tretích strán. Proces získavania súhlasu pre tieto súbory cookie je zložitejší, ale robíme všetko pre to, aby sme používateľom poskytovali správne informácie a umožnili im prijímať informované rozhodnutia o tom, čo sa ukladá na ich zariadenie.

Z toho dôvodu spoločnosť poskytuje adresy takýchto tretích strán, ktorým zasielať žiadosti, alebo v opačnom prípade tu uvádzame, ako odstrániť súbory cookie, ktoré nechcete akceptovať.

Pohyb a ukladanie údajov

Údaje týkajúce sa webových kontaktov sa neukladajú na obdobie dlhšie ako 7 dní s výnimkou prípadu potreby preskúmať počítačové trestné činy poškodzujúce webové sídlo. Žiadna informácia pochádzajúca z webovej služby nebude nikdy oznámená ani sprístupnená nešpecifikovaným príjemcom.

Aktualizácia politiky týkajúcej sa súborov cookie

Politika nášho webového sídla týkajúca sa súborov cookie sa môže pravidelne aktualizovať, preto vám odporúčame, aby ste nahliadli do tohto dokumentu vždy, keď navštívite webové sídlo, aby ste boli náležite informovaní o tom, ako a prečo používame súbory cookie.

Viac informácií o súboroch cookie, ktoré používame

Ak chcete získať viac informácií o súboroch cookie nainštalovaných prostredníctvom tohto webového sídla, môžete zaslať e-mail na adresu: [email protected].

Dátum poslednej verzie tejto politiky

Dátum poslednej verzie tejto politiky: 24. 4. 2017