Elektrifikácia

KOMPLEXNÁ PONUKA PRE ELEKTRIFIKÁCIU PRIEMYSLU

Naše inovatívne káblové riešenia spĺňajú potreby najrôznejších aplikácií podliehajúcich elektrifikácii.

Elektrifikácia koncových užívateľov energie je kľúčovým pilierom dekarbonizácie a jedným z hlavných cieľov na ceste za dosiahnutím uhlíkovej neutrality.

Zatiaľ čo sa očakáva, že celosvetový dopyt po energii zostane v priebehu nasledujúcich 30 rokov stabilný, predpokladá sa, že podiel elektriny na celkovom energetickom mixe sa za rovnaké obdobie vzrastie z 20 % na 40 %, predovšetkým kvôli prechodu z aplikácií využívajúcich fosílne palivá – ako je plynové vykurovanie alebo spaľovacie motory – na elektrinu vyrábanú najmä z obnoviteľných zdrojov, ale aj z dôvodu rastúceho potu objektov, akými sú napríklad dátové centrá.

Čím viac aplikácií využíva elektrinu, tým je nevyhnutné široké portfólio špecializovaných káblových riešení, ktoré pokryje všetky potreby existujúcich i novo vzniknutých priemyselných sektorov.

S našou novou obchodnou stratégiou Connect to Lead sa zameriavame na využitie príležitostí plynúcich zo štrukturálnych megatrendov, ktoré poháňajú káblový trh, s cieľom stať sa globálnym poskytovateľom káblových riešení a vodcom v transformácii energetiky a digitalizácii.

Elektrifikácia koncových aplikácií

Dekarbonizácia energetického systému do značnej miery závisí od elektrifikácie. Scenáre Európskej komisie ukazujú, že do roku 2050 budú viac ako tri štvrtiny koncových aplikácií elektrifikované.

Elektrifikácia znamená nahradenie zdrojov energie koncových aplikácií získavané z fosílnych palív elektrinou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov – vrátane priemyselných výrobných procesov, dopravy a logistiky a vykurovania a chladenia budov. Znižovanie používania fosílnych palív predstavuje nárast dopytu po elektrine. Analýzy EK ukazujú, že elektrifikácia založená na obnoviteľných zdrojoch, doplnená nepriamou elektrifikáciou odvetvia, kde je ťažké znížiť spotrebu fosílnych palív, je nákladovo najefektívnejším a energeticky najúčinnejším spôsobom, ako do roku 2050 energetickom sektore na nulu. Elektrina by do tejto doby mala priamo pokryť 57 % konečnej spotreby energií a ďalších 18 % poskytnúť nepriamo prostredníctvom vodíka a jeho derivátov.

TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Spájame, aby sme viedli v elektrifikácii

V rámci našej novej obchodnej stratégie Connect to lead sa zameriavame na využitie príležitostí vyplývajúcich zo štrukturálnych megatrendov ovplyvňujúcich káblový priemysel. Chceme sa tak stať popredným globálnym poskytovateľom káblových riešení a v súlade s tým:

  • poskytujeme široké spektrum káblov umožňujúcich dlhodobý rast aplikácií využívajúcich elektrinu vo všetkých priemyselných odvetviach
  • ponúkame najmodernejšie technológie vhodné aj pre budúce použitie spojené s trvalou udržateľnosťou
  • vyvíjame riešenia šité na mieru potrebám našich zákazníkov
ECOCABLE
Ešte viac informácií

Elektrifikácia


building wire

Stavebníctvo & infraštrukúra

Objevte viac
power-cable

Transport & mobilita

Objevte viac