Energetika

PREHĽAD

Spájame elektrické siete s udržateľnosťou

Naše riešenia existujú preto, aby pomáhali prevádzkovateľom sietí a služieb, priemyselným spoločnostiam a intalatérom s prenosom a distribúciou elektriny, ktorá je súčasťou našich každodenných životov.

Naše produktové portfólio sa skladá z káblov vysokého napätia pre izolované vzdušné vedenie i uloženie pod zemou (vrátane všetkých typov sieťových komponentov) slúžiacich na pripojenie priemyselných aj obytných budov k primárnej distribučnej sieti spoločne s nízkonapäťovými káblovými systémami na rozvod elektriny vo vnútri objektov.

TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

ECO CABLE, zelená vo vnútri

Vyrábame ekologicky šetrné káble, ktoré prenášajú energiu po celom svete.

Stratégia našej spoločnosti je v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja OSN, chceme byť naozaj zelení. Dôkazom toho sú produkty, ktoré sú ju nainštalované v nespočetných domácnostiach, infraštruktúr a miest.

ECO CABLE je prvou zelenou značkou v káblovom priemysle, ktorú ručíme za šetrnosť našich káblov.

ecocable

ENERGETIKA

P-Laser

P-Laser je kábel šetrný k životnému prostrediu vyrobený z plne recyklovateľných komponentov. Kábel je plne kompatibilný so všetkými existujúcimi sieťami a jeho zjednodušený výrobný proces umožňuje rýchle dodanie s nižšou uhlíkovou stopou.

P-Laser

ZAMERANÉ NA

Systémy monitorovania majetku

V energetike môže aj malý výpadok v dodávkach predstavovať značnú finančnú stratu. S našimi monitorovacími systémami budete mať stav siete vždy pod kontrolou.

Asset Monitoring Systems

ENERGETIKA

AIR-BAG™

Prelomová technológia, ktorá poskytuje lepšiu mechanickú ochranu ako tradičné armovanie pri nižšej cene a so zachovaním funkčných výhod káblov bez armovania.

Airbag

ZAMERANÉ NA

Inteligentné siete

Špičkové kvalitné káble a sieťové komponenty zvyšujú nielen spoľahlivosť a efektivitu siete, ale pomáhajú zabrániť výpadkom prúdu a znižujú celkové náklady na údržbu.

Smart Grids
Ešte viac informácií

Energetika


Low Voltage

Nízke napätie

ZISTITE VIAC
Medium Voltage

Vysoké napätie

ZISTITE VIAC
LV/MV Network Components

Sieťové komponenty pre nízke a vysoké napätie

ZISTITE VIAC
OPGW & Specials

Optické & špeciálne káble

ZISTITE VIAC