Ľudia & kariéra

Ste pripravení sa presadiť?

30 000+ zamestnancov. 52 krajín. 100+ výrobných závodov. Jedna spoločná misia: zanechať svoj odkaz vďaka energetickej transformácii a digitalizácii v komunitách po celom svete. To, čo spája ľudí naprieč svetadielmi je spoločný cieľ - všetci chceme dosiahnuť viac udržateľnej budúcnosti.

ĽUDIA & KARIÉRA

Náš hybridný pracovný model

  • Až 7 dní v mesiaci môžete pracovať na diaľku v závislosti na Vašej pracovnej náplni
  • Každá krajina implementuje túto politiku v súlade s požiadavkami miestnej legislatívy a odborových organizácií
  • Práca na diaľku bola už predtým súčasťou pracovnej filozofie našej Skupiny, ale v nadväznosti na udalosti spojené s pandémiou sme ju ešte doladili
P-C

Staň sa súčasťou digitalizácie a energetickej transformácie

Vytvárame múdre mest, umožňujeme prechod na obnoviteľné zdroje energie, adaptáciu 5G sietí a akceleráciu vývoja AI.

S nami budete mať príležitosť pracovať na jedných z najväčších svetových projektov a stať sa súčasťou svetovej komunity zloženej z ľudí rôznych kultúr, zázemia a skúseností.

Každý z nás má unikátne schopnosti a chce premietnuť svoje ja do našej práce.

P-C-PIC

ĽUDIA & KARIÉRA

Rozvíjaj s nami svoju kariéru v STEM

Vedu (Science), Technológiu (Technology), Inžinierstvo (Engineering) a Matematiku (Math) máme v DNA. Práve vďaka nim posúvame hranice, ideme stále vpred a snažíme sa meniť svet k lepšiemu.

A presne z týchto dôvodov potrebujeme ľudí, ktorí nám pomôžu urobiť zo sveta zelenšie miesto. Práve preto potrebujeme Vás.

Budete mať možnosť vzdelávať sa v rámci Prysmian Group akadémie svetovej úrovne, objaviť príležitosti bez hraníc a mať prístup k nášmu mentoringovému programu.

P-C-STEM

Ženy Prysmian Group v STEM

Naša snaha o zvýšenie diverzity a inklúzie začala našou iniciatívou "Side by Side"; verili sme, rovnako ako veríme teraz, že ľudia stoja v centre spoločnosti a vytvára svoje vlastné hodnoty a príbehy. Tým, že sme viac inkluzívnou firmou, ktorá svojich zamestnancov podporuje, sa stávame oveľa výkonnejšími. Naša cesta sa skladá z každodenných aktivít aj dlhodobých plánov, preto sme si jasne stanovili ciele, ktoré chceme dosiahnuť v rámci spoločenskej udržateľnosti do roku 2030.

Jedným z našich cieľov je začleniť viac ako 500 žien v plne vyhradenom STEM programe do roku 2030.

Ste pripravení nás na našej ceste podporiť?

P-C-THREE

Získajte benefity pre seba a svoju rodinu

Sme oddaní diverzite a inklúzii. Naším cieľom je vytvoriť také nástroje a prostredie, ktoré umožnia vetkým našim zamestnancom lepšie zvládať svoj život a prácu.

Z tohto dôvodu sme vytvorili globálnu politiku pre podporu materstva a práce na diaľku s ohľadom na individualitu každej z pobočiek Prysmian Group.

P-C-FIVE-PIC

UDRŽATEĽNOSŤ

Spoločne tvoríme udržateľnejšiu budúcnosť

Chceme sa stať lepšou a inkluzívnejšou spoločnosťou. S tým sú úzko späté naše ciele v oblasti spoločenskej udržateľnosti.

Sme vizionári, vážime si inovácie a sme úplne oddaní myšlienke udržateľnej budúcnosti.

Pretože sme boli úspešní v minulosti, kladieme na seba väčšie nároky, chceme ísť ďalej, chceme robiť viac. Preto Vás potrebujeme. Pridajte sa k nám!

SUSTAINABILITY

ČO PONÚKAME

Globálna kultúra. Medzinárodné príležitosti. Rozvojové programy.

S viac ako 100 výrobnými závodmi v 50 krajinách a projektmi po celom svete našim zamestnancom neustále ponúkame príležitosti pre osobný a profesijný rast a vzdelávanie. Vďaka našej Prysmian Group akadémii, ktorá je dostupná všetkým, a skvelým vzťahom s kolegami po celom svete má každý z nás možnosť naplno využiť svoj potenciál.

GLOBAL-CULTURE

DIVERZITA A INKLÚZIA

Vytvárame príležitosti cez diverzitu

Prysmian Group verí v hodnotu individuality, zázemia, štýlov vedenia a prístupu, pretože každý z nás má potenciál byť prínosom pre spoločnosť. Naša globálna pôsobnosť nám umožňuje propagovať inkluzívne prostredie a podporovať rozvoj kultúry a identity.

Program "Side by Side" Prysmian Group podporuje diverzitu a inklúziu na všetkých úrovniach organizácie. Bol spustený v roku 2016 ako projekt s globálnymi cieľmi, ktorý je však riadený lokálne.

SIDE-BY-SIDE