Systémy monitorovania aktív & elektroniky

PREHĽAD

Pre využívanie energie riadené dátami

Naši zákazníci potrebujú čoraz viac informácií o stave ich majetku a zariadení, začínajú sa oveľa viac riadiť dátami. Našou misiou je zhromažďovať a triediť dáta takým spôsobom, aby mohli byť analyzované automatickými diagnostickými systémami.


PRY-CAM je prelomovou technológiou, ktorá umožňuje presné a spoľahlivé meranie kľúčových parametrov on-line a vzdialenú diagnostiku a lokalizáciu defektov. Dáta, ktoré sme schopní zhromaždiť, majú rôzny charakter: podmienky používania, chybný chod, prehrievanie. To všetko v reálnom čase bez nutnosti akejkoľvek odbornosti.

Vďaka úplne súkromnému cloudovému systému postavenému na našich technológiách máme k dispozícii databázu, ktorej súčasťou je viac ako 6 miliónov meraní, ktoré neboli nikdy predtým klasifikované a uložené. Prysmian Group sa snaží integrovať stále viac elektroniky skôr vo vnútri než mimo káblov a na integráciu väčšieho množstva príslušenstva, komponentov a zariadení v rámci káblových systémov.

PRY-CAM logo

Chránime Vaše najcennejšie aktíva

Zariadenia na monitorovanie, vyhodnocovanie a riadenie stavu elektrických systémov prechádzajú revolučnými zmenami, ktoré pomôžu s predchádzaním závad a výpadkov, povedú k zvýšeniu doby prevádzky a bezpečnosti, zvýšia životnosť majetku a znateľne znížia náklady údržbu aj riziká spojené s prevádzkou.

Asset Monitoring

PRY-CAM HOME

Jedno riešenie, mnoho funkcií.

 

 

Vedeli ste, že viac ako 80 % požiarov v domácnostiach je spôsobených poruchou v elektroinštalácii?

PRY-CAM HOME sa jednoducho inštaluje, ľahko sa používa a umožňuje elektrikárom aj vlastníkom monitorovať bezpečnosť elektrickej siete v domácnosti priamo z ich telefónu.

PRY-CAM HOME pomáha predchádzať poruchám elektrických spotrebičov, preťaženiam a výpadkom elektriny a umožňuje sledovanie spotreby elektriny, čím vedie užívateľa k úspornejšiemu správaniu.

SYSTÉMY SLEDOVANIA MAJETKU

Brožúra PRY-CAM

Objavte revolúciu v monitoringu, vyhodnotení stavu a riadenia elektrických systémov.

pry-cam