Globálna prítomnosť

PREHĽAD

Medzinárodný dosah. Lokálna odbornosť.

Sme svetová jednotka v káblových technológiách, dôkazom je naša impozantná celosvetová prítomnosť. So 112 výrobnými závodmi, 25 centrami výskumu a vývoja a viac ako 30 000 zamestnancami zvládame ľahko pôsobiť na trhoch a slúžiť komunitám po celom svete.

Celosvetová pôsobnosť.
Lokálna špecializácia.

close
Severná Amerika Latinská Amerika Európa Afrika & Stredný východ Ázia & Tichomorie
KANADA ARGENTÍNA ČESKÁ REPUBLIKA ANGOLA AUSTRÁLIA
U.S.A BRAZÍLIA ESTÓNSKO POBREŽIE SLONOVINY ČÍNA
- CHILE FÍNSKO OMÁN INDIA
- KOLÚMBIA FRANCÚZSKO TUNISKO MALAJZIA
- KOSTARIKA NEMECKO TURECKO INDONÉZIA
- EKVÁDOR MAĎARSKO - NOVÝ ZÉLAND
- MEXIKO TALIANSKO - FILIPÍNY
- - NÓRSKO - THAJSKO
- - PROTUGALSKO - -
- - RUMUNSKO - -
- - RUSKO - -
- - SLOVENSKO - -
- - ŠPANIELSKO - -
- - ŠVÉDSKO - -
- - HOLANDSKO - -
- - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO - -

Výsledky k 31. decembru 2021

Obrat 12,736 miliárd EUR

HRUBÝ ZISK 976 miliónov EUR

Rekordné voľné cash flow 365 miliónov EUR

Predaje v segmente Projekty dosiahli  1 594 miliónov EUR

Predaje v segmente Energetiky dosiahli 9 557 miliónov EUR

Predaje v segmente Telecom dosáhli 1 585 miliónov EUR

global-presence

Výsledky k 31. decembru 2021

Predaje v roku 2021 podľa zemepisnej oblasti

EMEA

52%

urópa, Stredný východ a Afrika

NORTH AMERICA

30%

Severná Amerika

latin america

9%

Latinská Amerika

ASIA

9%

Ázia a Tichomorie

Obchodný model vyvážený podľa segmentu a zemepisnej oblasti

Rôznorodé portfólium aktivít je silnou stránkou Prysmian Group, náš obchodný model je vyvážený v rámci oblastí s rôznymi profilmi, kde každý segment zohráva dôležitú úlohu v celkovej stratégii spoločnosti a prispieva k našej stabilite, rastovému potenciálu a tvorbe príležitostí.

Historicky bol segment Energetika vždy tým najstabilnejším, zatiaľ čo sa segmenty Projekty a Telecom vyznačovali väčšou dynamikou. Akvizície spoločnosti preto vždy presne zapadali do našej stratégie udržania rovnované: získanie spoločnosti General Cable predstavovalo pre našu skupinu zemepisnú diverzifikáciu so silným zameraním na trh Severnej Ameriky. Hoci je výroba káblov stále stredobodom záujmu Prysmian Group, časť nášho sústredenia prešla na poskytovanie sieťových riešení, čím sa nám naskytla možnosť integrovať do našich činností ďalšie komponenty, ako sú inžinierstvo, inštaláciu a monitorovanie sietí a popredajný servis, ktoré nám umožnili poskytovať dodatočné služby, zaistiť opakované príjmy a tvoriť dlhodobé partnerstvá s našimi zákazníkmi. Zároveň sme schopní identifikovať potenciál a vyvinúť riešenia pre menšie trhy s vysokou pridanou hodnotou, napríklad káble pre výťahový priemysel, multimediálne aplikácie alebo monitorovacie zariadenia od Prysmian Electronics, s využitím synergií potrebných na udržanie nákladovej efektivity a poskytnutie end-to-end riešení pracujúcich s pokročilým digitálnym vybavením.