Prečo Prysmian

PREHĽAD

Aj Vy sa môžete stať hrdinami príbehu Prysmian Group

Pretože bez ohľadu na to, čo robíte alebo odkiaľ ste, budete súčasťou spoločnosti ktorá pomáha utvárať udržateľnú budúcnosť.

 

Aby sme dosiahli ciele našej misie, potrebujeme ľudí, ktorí premýšľajú odlišne, ľudí so zápalom pre vedu, technológiu a digitalizáciu, ľudí, čo sa nikdy nevzdávajú.

 

To je dôvodom, prečo podporujeme každého zamestnanca v osobnom rozvoji. To je dôvodom, prečo je pre nás dôležité rozmanité pracovné prostredie, kde môžeme zdieľať svoje nápady a rôzne uhly pohľadu.

ĽUDIA & KARIÉRA

Rozvíjaj s nami svoju kariéru v STEM

Vedu (Science), Technológiu (Technology), Inžinierstvo (Engineering) a Matematiku (Math) máme v DNA. Práve vďaka nim posúvame hranice, ideme stále vpred a snažíme sa meniť svet k lepšiemu.

A presne z týchto dôvodov potrebujeme ľudí, ktorí nám pomôžu urobiť zo sveta zelenšie miesto. Práve preto potrebujeme Vás.

Budete mať možnosť vzdelávať sa v rámci Prysmian Group akadémie svetovej úrovne, objaviť príležitosti bez hraníc a mať prístup k nášmu mentoringovému programu.

STEM

UDRŽATEĽNOSŤ

Spoločne tvoríme udržateľnejšiu budúcnosť

Chceme sa stať lepšou a inkluzívnejšou spoločnosťou. S tým sú úzko späté naše ciele v oblasti spoločenskej udržateľnosti.

Sme vizionári, vážime si inovácie a sme úplne oddaní myšlienke udržateľnej budúcnosti.

Pretože sme boli úspešní v minulosti, kladieme na seba väčšie nároky, chceme ísť ďalej, chceme robiť viac. Preto Vás potrebujeme. Pridajte sa k nám!

Together to create a more sustainable future

NAŠE HODNOTY

Odhodlanie, dôvera, jednoduchosť

Plníme naše záväzky s odhodlaním. Rešpektujeme našich zamestnancov a budujeme s nimi vzťahy založené na vzájomnej dôvere. Naším cieľom je zachovať jednoduchosť vo všetkom, čo robíme.

To sme my. Týmto spôsobom pracujeme každý deň, či už s kolegami alebo zákazníkmi. Naše hodnoty nám umožňujú vždy urobiť tú správnu voľbu.

NAŠE VEDENIE

Zapojenie & počúvanie

Vítať zmeny, riešiť zložité situácie, prichádzať s inováciami, podporovať tímovú prácu a rozvoj všetkých osôb, to sú niektoré z úloh, ktoré musia zvládať každé dobré vedenie. V Prysmian Group veríme, že je dôležité zúročiť úsilie každého z nás, aby sme dosiahli ten najlepší výsledok. Preto vždy o vývoji pracovných pozícií a utváraní rolí rozhodujeme spoločne so zamestnancami, ktorých sa to týka. Preto dbáme na názory a skúsenosti, ktoré so sebou každý človek prináša do našej spoločnosti.

LEADERSHIP-MODEL

NÁŠ ZÁVÄZOK

Diverzita & inklúzia

Sme skupina s medzinárodnou pôsobnosťou. Vďaka tomu si dobre uvedomujeme našu zodpovednosť pri vytváraní inkluzívneho prostredia zahňajúceho všetky formy diverzity. Naša firemná kultúra vychádza zo zdieľania, spolupráce, otvorenosti a úprimnosti.

Každý z našich ľudí má unikátne schopnosti, perspektívu a zručnosti, ktoré so sebou prináša do nášho podnikania. Chceme, aby si naši zamestnanci uvedomili, že nehrajú kľúčovú úlohu iba pre Prysmian Group, ale pre celý svet.

ĽUDIA & KARIÉRA

SpeakUp. Náš interný dotazník spokojnosti.

Aby sme porozumeli oblastiam, ktoré potrebujeme rozvíjať a správne nastavili náš akčný plán, je pre nás nevyhnutné dostávať spätnú väzbu a podnety od našich zamestnancov zo všetkých kútov sveta.

V poslednej edícii interného dotazníka SpeakUp, určeného každému v našej spoločnosti, sme sa pýtali nielen na všeobecnú spokojnosť, ale aj na konkrétne oblasti ako sú školenia, bezpečnosť na pracovisku a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Výsledky sme vyhodnotili, prediskutovali vo všetkých organizačných jednotkách a vytvorili jasnú stratégiu pre zvýšenie úrovne osobnej i profesijnej spokojnosti.

speak-up