P4 Riadenie talentu & kariéry

PREHĽAD

Hľadáme talent, podporujeme kariérny rast.

V Prysmian Group za talentovaných zamestnancov považujeme všetkých, ktorí vykazujú konzistentné výsledky a disponujú rozvojovým potenciálom. Takýchto jedincov sme schopní identifikovať vďaka nášmu procesu riadenia talentu P4 – Prysmian People Performance Potential. Pre naše talenty sme zostavili komisie, ktoré majú za úlohu hľadať ich silné stránky, rozvojové potreby a kariérne príležitosti. Cieľom je ponúknuť vybraným ľuďom príležitosť nakopnúť ich kariéru, získať skúsenosti a zúročiť ich potenciál.

Recognizing talents, accelerating careers

Najkratšia cesta k identifikácii talentov a ich zviditeľneniu

Proces P4 zohráva dôležitú úlohu v našej organizácii, pretože nám pomáha stanoviť definíciu talentovaných zamestnancov. Je nastavený tak, aby umožnil našim manažérom identifikovať najlepších pracovníkov v rámci našej organizácie a určiť ich potenciál.

Ľudia zahrnutí do procesu P4 majú jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou dedikovaných rozvojových programov, ktoré zaistia ich nepretržitý rozvoj a pripravia ich na ďalší krok v ich kariére.

Cez tento vyhodnocovací proces si naša spoločnosť taktiež zaisťuje prípadných nástupcov seniorných zamestnancov na kľúčových pozíciách.

P4, Learning Agility, Motivation, Leadership of change

Potenciál meriame podľa troch indikátorov vychádzajúcich z nášho nového modelu vedenia, ktoré slúžia ako základ pre hodnotenie talentu naprieč všetkými regiónmi a organizačnými jednotkami.

Talent vykazuje neustálu túžbu po učení a sebazdokonaľovaní. Má silnú vôľu, chce získavať nové zručnosti a zvládať nové scenáre. Je prirodzene zvedavý, kreatívny a bystrý.
 

Talent disponuje sociálnou inteligenciou, vďaka ktorej buduje a využíva silné medziľudské vzťahy nesebeckým a čestným spôsobom. Skvele sa orientuje v zložitých prostrediach a dokáže presadzovať zmeny napriek prekážkam.

Talent prináša veľkú motiváciu a nadšenie pre každodenné činnosti nielen pre seba, ale aj pre ostatných, a je tak skutočným vzorom pre všetkých. Na dosiahnutie cieľov sa nezdráha vynaložiť nadpriemerné úsilie a prekonať pomyselné hranice.

Podporujeme rozvoj zručností našich talentov

Akadémia Prysmian Group rozvíja zručnosti našich talentov prostredníctvom komplexnej série kurzov pre zdokonalenie technických a manažérskych schopností.

Vzdelávacie portfólio ponúka rôzne programy a príležitosti na posilnenie kľúčových vlastností. Je jedným z našich najlepších nástrojov umožňujúcich našim zamestnancom získať potrebné predpoklady na to, aby mohli čeliť akýmkoľvek výzvam.

 

We nurture the development of our talents’ skills

“V našom výrobnom závode v Costa Rice sme viedli s talentami otvorenú komunikáciu v dvoch rovinách, aby sme ich spoznali a rozvíjali a aby sme pochopili ich túžby a identifikovali ich ďalší kariérny postup v rámci organizácie. Som si celkom istý, že P4 urýchľuje kariérny rast našich zamestnancov!"

gonzalez

Victor Gonzalez

Plant manager in Heredia, Costa Rica

“P4 predstavuje fantastickú príležitosť otvoriť diskusiu s talentovanými jedincami o tom, kam by chceli svoju kariéru v našej spoločnosti posunúť. Tento proces zároveň otvára ľuďom dvere na ďalšie vzdelávanie, ako je napríklad Medzinárodný program pre manažérov. Som rád, že som sa mohol zúčastniť."

leif bajarias

Leif Bajarias

Finance controller, Philippines

Kontaktujte nás

Hledejte kontakt podle oddělení


Personální oddělení

Informace o volných pozicích

Pošlete nám Váš životopis a my se co nevidět ozveme!

Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí